อบรมฟรี

อบรมฟรีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

พอดีเจอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครซึ่งแอดมินเองเคยได้ไปนั่งเรียนได้ความรู้มากๆค่ะ เรียนฟรีค่ะ เสียค่าอุปกรณ์การเรียนเอง ซึ่งน่าสนใจเลยเก็บมาฝากนะค่ะ

อบรมฟรีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มี 8 แห่ง

1. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย

หลักสูตรอาหารของศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย เปิดสอน 3 สาขา คือ อาหารคาวและอาหารว่่าง สาขาขนมไทย สาขาเบเกอรี่

ส่วนหลักสูตรอาหารคาวและอาหารว่าง หลักสูตรขนมไทย และหลักสูตรเบเกอรี่ จะแบ่งวันเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-13.00 น. หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) และอีกกลุ่มเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่้วโมง) ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ติดคัดในเรื่องเวลาทำงาน ส่วนค่าใช้จ่ายทางศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย จะเก็บเพียงค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ที่ตั้ง : ศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย (ไกล้พรานนก) วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700 โทรศัพท์ : 024124611-2 โทรสาร : 024124612

2. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด โทรศัพท์ 024232026
สมัครฟรี ! จบแล้วมีวุฒิบัตรให้
เปิดสอนหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เทียนแฟนซี นวดแผนไทย บาติกและมัดย้อม สมุนไพร ดอกไม้จากดินไทย งานเครื่องประดับ ศิลปะประดิษฐ์ ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เสริมสวย ตัดผม เป็นต้น รวมถึงหลักสูตรด้านการอาหาร ที่นี้ก็เปิดสอนอยู่ได้แก่
1. หลักสูตรอาหารคาว-อาหารว่าง
2.หลักสูตรเบเกอรี่
3.หลักสูตรอาหารนานาชาติ

แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
หลักสูตรด้านอาหาร ที่เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.30 – 14.30 น
เปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 31 ของทุกเดือน
เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไป
เดือนเมษายน และเดือนกันยายน ปิดทำการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน :
1. อาหารคาว – อาหารว่าง
2. เบเกอรี่
3. อาหารนานาชาติ

หลักสูตรด้านอาหาร ที่เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
เรียน 2 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น.
รายวิชาที่สอน :
1. เบเกอรี่
2. อาหารคาว
3. อาหารว่างและขนมไทย
ที่ตั้ง : เลขที่ 612 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด กทม 10700 โทรศัพท์ : 024232026

3. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล โทรศัพท์ 023317573-4

4. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี โทรศัพท์ 022515849, 0225415268

5. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส โทรศัพท์ 022920194, 022893478

6. ศูนย์ฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) โทรศัพท์ 025404375-6

7. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 โทรศัพท์ 022724741, 022724742

8. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ 023692823 www.info.ru.ac.th มีวิชาอาหารที่เปิดอบรม ได้แก่ ขนมไทย และเบเกอรี่

 

ที่มาค่ะ bkkcookguide.gagto.com/?cid=53088

Nice Theme
WordPress Themes